MINISTRY MANAGEMENT

MHE. HAMAD RASHID MOHAMED
WAZIRI WA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI

 

 

 

 

 

 

 

MHE. LULU MSHAM ABDALLA
NAIBU WAZIRI WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 

 

 

 

 

 

 

NDUGU: JUMA ALI JUMA
KATIBU MKUU WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 

.... 

...