Latest News

Upcomming Events

UZINDUZI MPUNGA KIBOKWA-2018-07-04 08:02:35

SIKU YA MISITU DUNIANI-2018-03-22 08:40:43

USARIFU WA ZAO LA VANILA-2018-03-12 08:18:53

MINISTRY MANAGEMENT

MHE. Rashid Ali Juma
WAZIRI WA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI

 

 

 

 

 

 

 

MHE. Makame Ali Ussi
NAIBU WAZIRI WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDUGU: Joseph Abdalla Meza
KATIBU MKUU WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 

.... 

...